Клуб „Знам и творя с компютрите“

На 25.04.2017 год. от 15.30 часа в спортното училище клуб „Знам и творя с компютрите“ имаше представителна изява на тема: Презентация на Училищен годишник. Гости на изявата бяха директорът, учители, родители и ученици от други класове. Постигнати резултати: По-добра дигитална култура, много добра успеваемост при работа с програмата PowerPoint.