Кандидатстване и прием в училището

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ:
1. Завършен 4-ти или след завършен 5-ти клас.
2. Документи, които се подават до 20.06.2018г. в училището:
– Заявление по образец на училището;
– Копие от акт за раждане;
– Медицинско свидетелство от личния лекар;
– Застрахователна полица за деня на изпита.
3. Дати за изпитите по съответния вид спорт – актуализират се всяка година.
21 – 22.06.2018г. (четвъртък, петък) – баскетбол, скокове батут
25 – 26.06.2018г. (понеделник, вторнек) – модерен петобой, борба свободен стил
27 – 28.06.2018г. (сряда, четвъртък) –   лека атлетика, спортна стрелба, бокс

РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРИЕМНИТЕ ИЗПИТИ ЩЕ БЪДАТ ОБЯВЕНИ НА 02.07.2018 г.

4. Конкурсен изпит – проверка на способностите по спортна подготовка. Изпитите се провеждат на Градския стадион от 9.00 часа.
5. Спортове – спортна акробатика, лека атлетика, модерен петобой, спортна стрелба, бокс, баскетбол, борба – свободен стил.
6. Записването се извършва от 03.07.2018 г. до 10.07.2018 г. с оригинал на Удостоверение за завършен 4-ти или 5-ти клас.

7. Резултатите ще бъдат обявени в сградата на училището ул. „Атанас Кожухаров“ № 1 на 02.07.2018г.
8. За незаетитеще  места се провежда 2-ри тур на приемните изпити на 21 и 22.08.2018г. (вторник, сряда) за всички видове спорт. Кандидатите за втори тур подават документи в срокот 09.08. до 15.08.2018 г.  Записването на приетите ученици от втория тур се извършва  до 27.08.2018г.
9. Новоприетите ученици могат да ползват безплатно общежитие и храна.
10. За заемане на свободните места се приемат ученици и след завършен 6-ти, 7-ми, 8-ми, 9-ти и 10-ти клас.
11. Тези ученици, които не успеят да се реализират в спорта, могат да продължат образованието си след завършване на 8-ми клас в други учебни заведения.
12. Завършилите Спортно училище „Пиер дьо Кубертен” получават средно образование, придобиват професия Помощник-треньорОрганизатор на спортни прояви и първенства или Помощник – инструктор по фитнес, и могат да кандидатстват във всички висши учебни заведения.