Учебен план

2023-2024 учебна година

2022 – 2023 учебна година

2021 – 2022 учебна година

Учебен план – 5 клас 

Учебен план – 9 клас