Програми и стратегии

2023-2024 учебна година

2022 – 2023 учебна година

Стратегия за развитие на училището

Организация на учебния ден

Програма за превенция на ранното напускане на училище