проект „Подкрепа за успех“

За учебната 2020г -2021г. са сформирани следните групи за допълнително обучение:

  1. Английски език

2. Географията- древна и съвременна наука

3. Географско пътешествие-Европа, Балкански полуостров, България

4. Забавна история-бъдеще

5. Технологии и английски език

6. Успешен зрелостник

7. Чета и пиша по-добре

8. Човекът в природата – билките в нашия регион