Състав

Име и фамилия Длъжност Образование Квалификация, Степен, Награди Контакти
Ангел Чалъков Директор Висше, биология, ПУ”П.Хилендарски” Носител на наградата на Община Ямбол на името на „Ради Колесов” 0894421616
spu_piere_de_coubertene@abv.bg
Дичо Тодоров Помощник-директор по спортната подготовка Висше, лека атлетика, Национална спортна академия 0894421615
Динка Недялкова Учител по български език и литература Висше, българска филология, ШУ”К.Преславски” Старши учител, 2-ра ПКС, Златен герб на Община Ямбол 0894421649
dinkanedyalkova@abv.bg
Маргарита Братанова Учител по български език и литература Висше, българска филология, ПУ”П.Хилендарски” Старши учител, Сребърен герб на Община Ямбол 0894421631
Лариса Дочева Учител по английски и руски език Висше, френски и английски език, Кустанайски университет, Казахстан Старши учител 0894421618
ldocheva@abv.bg
Донка Коцева Учител по математика Старши учител 0894421622
Танелина Митева Учител по информатика и информационни технологии Висше, математика и информатика, ШУ”К.Преславски” 0894421620
Петкана Боруджиева Учител по история Висше, история, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” Старши учител
Милена Тодорова Учител по география Висше, география, СУ”Кл.Охридски” Старши учител 0894421626
Ваня Борова Учител по философия Висше, география и история, ВТУ”Св.Св.Кирил и Методий” 0894421617
vvborova@abv.bg
Пенка Стоянова Учител по биология Висше, биология и химия, ШУ”К.Преславски” Старши учител, 2-ра ПКС 0894421621
Тодорка Димитрова Учител по физика и математика Висше, физика и математика, ПУ”П.Хилендарски” Старши учител 0894421630
todi54@abv.bg
Диана Иванова Учител по химия Висше, ВХТИ -Бургас, инженер-химик, педагог 0894421638
Нина Недялкова Преподавател по спортна акробатика Висше, гимнастика, Национална спортна академия Старши учител 0894421636
nikita_63@abv.bg
Петрана Чамова Преподавател по лека атлетика Висше, лека атлетика, Национална спортна академия Старши учител 0894421637
petranachamova@yahoo.com
Красимир Симеонов Преподавател по модерен петобой Висше, плуване, Национална спортна академия Старши учител 0894421641
Станимира Чифудова Преподавател по модерен петобой Висше, плуване, Национална спортна академия 0894421642
Михаил Михов Преподавател по борба Висше, борба, Национална спортна академия 0894421640
Иван Йорданов Възпитател Висше, география и биология, ШУ”К.Преславски” 0893307437
Димитър Кабадиев Счетоводител Висше, счетоводство и контрол и финансов мениджър, Технически университет – Варна, Бургаски свободен университет 0894421632
Маргарита Дойнова секретар Средно, Гимназия „В.Карагьозов” – Ямбол 0894421644 spu_piere_de_coubertene@abv.bg
Татяна Петкова касиер Висше, социално управление, АОНСУ – София 0894421647
Донка Дженкова домакин Средно, Руска езикова гимназия – Ямбол 0894421646
Данка Едрева хигиенист Средно, Техникум по облекло – Стара Загора 0897758976
Елена Митакова хигиенист Средно, СПТУпо машиностроено – Елхово 0894421660
Йорданка Маринова хигиенист Средно-специално, СПТУ по текстил – гр.Ямбол 0895616633
Жорж Недялков Работник по ремонта Средно, ТМТ”Ив.Райнов -Ямбол 0894421659