Архив на категория: Новини

„ОТКРИЙ СВОЯ ТАЛАНТ. СВОЯ ПЪТ. СВОЯ ИЗБОР.”

Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. се провежда по цифров път в целия Европейски съюз от 9 до 13 ноември. Тя се организира от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия, като част от германското председателство на Съвета на ЕС. С настоящото пето издание хората от всички възрасти се насърчават да откриват своите таланти и да развиват уменията си в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез професионално образование и обучение (ПОО).

„ОТКРИЙ СВОЯ ТАЛАНТ. СВОЯ ПЪТ. СВОЯ ИЗБОР.”

Това е мотото,  под което  стартира тази година Европейската седмица на професионалните умения.

Кариерата е индивидуално разбиране, последвано от позиции и определено поведение, свързано с трудовата дейност на човешката личност. Тя е сложен, продължителен и многообразен процес на ръководене на личността. Учениците впечатлиха с ясно поставените цели, с подробно описаните дейности  и необходими ресурси за постигането им. Личните им цели се основават на добре обоснована оценка на уменията, интересите и ценностите, с които се характеризира тяхната личност. Показаха информираност за търсените на пазара на труда професии, както и за изискванията и специфичните трудови задължения на избраната професия. Повечето от учениците са избрали и висше училище, в което желаят да продължат обучението си като стъпка по пътя към кариерната цел.

Стартът на седмицата бе даден чрез информационна кампания в училището относно инициативата, като бе изтъкната ролята и значението на ПОО.  С видео връзка в часа на класа се проведоха срещи с бивши възпитаници на спортното училище, които споделиха своя опит, разказаха за кариерните си постижения и така мотивираха настоящите ученици.

Чрез информационни бюлетини бяха представени специалностите в спортно училище  и възможностите за реализация, а също така и дейностите на учебно-тренировъчната подготовка.

Проект „Образование за утрешния ден“

Учениците от 9 и 10 клас, които участват в групата „Интерактивни презентации“ по проект „Образование за утрешния ден“  с желание и нестихващ ентусиазъм продължават да се учат и да успяват! Въпреки дистанционната форма на обучение, учениците работиха усърдно и създадоха атрактивни презентации, който представиха на бъдещите петокласници в нашето училище