Архив на категория: Новини

Национална програма

 „Заедно в изкуствата и спорта“

На 15.12. 2023 г. в  Народно читалище „Пробуда-1909“ гр. Ямбол се състоя представителна изява на групата от  Спортно училище  „ Пиер дьо Кубертен“ по Националната  програма „Заедно в изкуствата и спорта“. Учениците представиха обичаи, свързани с Коледа и Бъдни вечер –   коледарските танци и на трапезата за Бъдни вечер, насърчават интереса и запазването на традиционни български обичаи.

Целта на Националната програмата  е да се стимулира интереса на учениците към богатото музикално, танцово и театрално наследство, съхранено от българите до днес.

Периодичен закон. Периодична таблица

30.032020 г
1. Откриване на Периодичния закон – Менделеев  приел като основна количествена  характеристика на елементите атомната им маса
Д.Иванович Менделеев – 1869 формулировка Периодичния закон, който гласи:
Свойствата на елементите и техните съединения са в периодична зависимост от атомните маси на елементите
2. Да преоткрием Периодичния закон – след установяване строежа на основна количествена характеристика на химичните елементи
е броят на протоните в ядрата на атомите им.Той определя поредния номер на елемента.
3..Периодична таблица-
А) периоди-хоризонтален ред  от химични елементи, който започва с алкален елемент и завършва с благороден газ
Означават се с арабски цифри.Малки периоди до 3. Големи периоди-от 4 до 7  период
Б) група-вертикални редове в Периодичната таблица, които съдържат елементи с подобни свойства
3. Периодичен закон.Съвременна формулировка – Менделеев освен количествена характеристика има предвид най-вече
тяхното подобие.
Свойствата на химичните елементи на техните прости вещества и химични съединения  са в периодична зависимост от броя на
протоните в ядрата на атомите им.
На стр 110 от урока имате въпроси и задачи от 1 до 6 решете ги. Работете в учебната тетрадка.

Наша гордост

На 25 март 2023 г. се проведе традиционният международен турнир по свободна борба „Динко Петров“ в град Стара Загора. В турнира участваха клубове по свободна борба от : САЩ, Турция, Македония, Косово, както и водещи клубове от България. Ямболската школа по Борба беше представена достойно от учениците на Спортно Училище „Пиер дьо Кубертен “ – Иван Петров спечели бронзов медал в Кат 60 кг кадети, Генади Йорданов спечели бронзов медал в Кат 125 кг след две победи над състезатели С. Македония и САЩ. Марсела Георгиева стартира с победа над състезателка от САЩ с 10-0 точки, но след това загуби от вицеевропейската шампионка Даяна Стойчева и състезателка от Косово. Достойно представяне на силен турнир.

„ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“

За осигуряване на условия за личностно развитие на учениците чрез екипно взаимодействие при участието и изявата им в колективни спортове и изкуства, насочени към стимулиране на техните интереси, способности и компетентности.

През учебната 2023-2024г. в СУ „Пиер дьо Кубертен“ ще се сформира една група по танцово изкуство от 10 участника по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА „ЗАЕДНО В ИЗКУСТВАТА И В СПОРТА“. Ръководител на групата ще е специалист със специалност хореография на български народни танци.

Чрез тази дейност ще се повиши музикалната и танцовата култура на подрастващите и насърчаване съхраняването и утвърждаването на културните ценности.

Абитуриентите плащат сами здравните си вноски

Абитуриенти, завършвате скоро средното си образование и НАП напомня за вашите здравноосигурителни задължения!

От началото на юли до момента на започване на работа или до стартиране на редовно обучение в университет трябва сами да внасяте здравните си осигуровки.

 Какво трябва да направите?

Подавате в НАП Декларация образец 7 (за възникване на задължение за внасяне на здравноосигурителните вноски).

Заплащате вноските за месеците от юли до започването на обучението Ви като студент.

Какъв е размерът на месечната вноска?

Към момента е 28,40 лв. (м. май 2023 г.). Преди да платите, проверете тук: актуалния размер или в здравноосигурителния калкулатор .

Кога се прави вноската?

До 25-то число на следващия месец (до 25 август трябва да декларирате и платите сами здравните си вноски за юли 2023 година).

Къде?

в офис на приходната агенция

по пощата с обратна разписка

през портала с е-услуги на НАП чрез ПИК*:

Важно❗️

Повече от три неплатени вноски за последните три години водят до прекъсване на здравните права и до спрян достъп до безплатни здравни услуги, осигурени от Националната здравноосигурителна каса.

За просрочените вноски се начислява законова лихва.

За приетите в университет в чужбина. 

В случай че ще бъдете студент в чужбина, следва да представите в офис на НАП документ, удостоверяващ обучението Ви зад граница. В противен случай, ще бъдат прекъснати здравноосигурителните Ви права. 

Ако ще бъдете студент задочно обучение, трябва сами да плащате здравните си вноски.

Какво е ПИК*?

ПИК е персонален идентификационен код, който получавате безплатно във всеки офис на НАП. С него ще можете да подавате декларациите си, да проверявате осигурителния си статус, да заплащате задълженията си и много други.