Архив на категория: Новини

ДЗИ за придобиване на професионална квалификация

ВАРИАНТИЗа втора степен на професионална квалификацияЗа трета степен професионална квалификация
1. Писмена работа по изпитна тема/част по теория на професията/ и индивидуално задание по практика/част по практика на професията/дада
2. писман тест по изпитна тема /част по теория на професията/ и индивидуално задание по практика /част по практика на професията/дада
3. защита на дипломен проект в териотичната част и защита на дипломен проект в практичната частнеда
Педагогическият съвет гласува задължетелния държавен изпет за придобиване на професионална квалификация да бъде писмена работа по изпитна тема /част по теория/ и индивидуално задание по практика /част по практика на професията/

Програма „Код бъдеще“

От 3 -5.11.2022г ще се проведе обучение на педагогически специалисти по националната образователна програма за усъвършенстване на дигиталните умения на учителите „Код бъдеще“.

Програмата повишава ключовите дигитални умения, сред които:

  • Основи на програмирането – алгоритми, блокове, събития в програмирането, работа с различни интерфейси и др.
  • Дизаин мислене и прилагането му в учебната среда – новаторски подход за формиране на умения за създаване на идеи и креативно решаване на проблеми
  • Безопасна комуникация в онлайн среда и дигитална идентичност и др.

График

за провеждане на задължителния държавен изпит за придобиване на професионална квалификация

през учебната 2021-2022 година

сесия май-юни,

20 май 2022 г.– ЗДИППК – теория на професията “ Помощник – треньор“

26 май 2022 г. – ЗДИППК – практика на професията “ Помощник – треньор“

за вид спорт Лека атлетика – Изпитът ще се проведе от 9.00 ч. на Градски стадион

за вид спорт Баскетбол – Изпитът ще се проведе от 9.00 ч. в Спортна зала „Диана“

27 май 2022 г. – ЗДИППК – практика на професията “ Помощник – треньор“

за вид спорт Модерен петобой – Изпитът ще се проведе от 9.00 ч. на Градски стадион

за вид спорт Борба свободен стил – Изпитът ще се проведе от 9.00 ч. на Градски стадион

за вид спорт Спортна стрелба – Изпитът ще се проведе от 11.00 ч. в Спортна зала „Диана“

ГРАФИК

 НА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗПИТИТЕ И ОКОНЧАТЕЛНА ОЦЕНКА  ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА

ПРОФЕСИЯ  „ПОМОЩНИК ТРЕНЬОР“

  • На 26.05.2022 г../четвъртък/ от 14.00часа –

оповестяване на резултати от изпита теория на професията.

  • На 30.05.2022 г. /понеделник/ от 12.00 до 14.00 часа запознаване с рецензията от писмения изпит.
  • На 02.06.2022 г/четвъртък/ оповестяване на резултатите от изпита по практика.
  • От 06.06. до 08.06.2022 г. от 09.00 до 12.00 часа сведения за резултатите от държавния изпит за придобиване на професионална квалификация.

„ОТКРИЙ СВОЯ ТАЛАНТ. СВОЯ ПЪТ. СВОЯ ИЗБОР.”

Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. се провежда по цифров път в целия Европейски съюз от 9 до 13 ноември. Тя се организира от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия, като част от германското председателство на Съвета на ЕС. С настоящото пето издание хората от всички възрасти се насърчават да откриват своите таланти и да развиват уменията си в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез професионално образование и обучение (ПОО).

„ОТКРИЙ СВОЯ ТАЛАНТ. СВОЯ ПЪТ. СВОЯ ИЗБОР.”

Това е мотото,  под което  стартира тази година Европейската седмица на професионалните умения.

Кариерата е индивидуално разбиране, последвано от позиции и определено поведение, свързано с трудовата дейност на човешката личност. Тя е сложен, продължителен и многообразен процес на ръководене на личността. Учениците впечатлиха с ясно поставените цели, с подробно описаните дейности  и необходими ресурси за постигането им. Личните им цели се основават на добре обоснована оценка на уменията, интересите и ценностите, с които се характеризира тяхната личност. Показаха информираност за търсените на пазара на труда професии, както и за изискванията и специфичните трудови задължения на избраната професия. Повечето от учениците са избрали и висше училище, в което желаят да продължат обучението си като стъпка по пътя към кариерната цел.

Стартът на седмицата бе даден чрез информационна кампания в училището относно инициативата, като бе изтъкната ролята и значението на ПОО.  С видео връзка в часа на класа се проведоха срещи с бивши възпитаници на спортното училище, които споделиха своя опит, разказаха за кариерните си постижения и така мотивираха настоящите ученици.

Чрез информационни бюлетини бяха представени специалностите в спортно училище  и възможностите за реализация, а също така и дейностите на учебно-тренировъчната подготовка.