Архив на: admin

Палеонтологични, биогеографски доказателства за еволюцията

Дата: 04.06.20 г.

План на урока:

 1. Палеонтологични доказателства за еволюцията:
  1. ръководни вкаменелости – останки от организми, които са типични за даден геологичен период, живеели за кратко време, но не са били широко разпространени;
  1. изкопаеми(сборни форми) – организми, които имат белези характерни за различните систематични групи;
  1. филогенетични редове – поредица от изкопаеми форми на организми, които са живеели последователно и произлизат едни от други;
 2. Биогеографски доказателства.
 3. Доказателства на други биологични науки за еволюцията на организмите:
 4. Молекулярна биология
 5. Клетъчна биология
 6. Биохимия
 7. Генетика
 8. Геносистематика

Домашна работа:

 1. Какво изучава науката палеонтология?
 2. Преведете палеонтологични доказателства за еволюцията на организмовия свят на Земята.

Тоталитарен социализъм

За днес 3.06.2020г. новата тема по история:Тоталитарен социализъм-стр. 251 от учебника

План на урока:

1.Налагане на сталиновият модел на социализъм(след 1948г.)

а) колективизация на земята

-премахва се частната собственост върху земята

-създавт се ТКЗС

-кооперирането на земята става по принуда

б) национализация

-мини, банки,предприятия стават държавна собственост

-планово-административно развитие на икономиката (приемат се 5-годишни стопански планове)

-развитие на тежката промоишленост за сметка на леката (металургия, машиностроене, енергетика)

в) тотален терор(създаване на лагери като Белене, Скравена, където се изпращат тези, които не споделят комунистическите идеи)

г) БКП се превръща в партия –държава.

д) Западната култура е обявена за упадъчна

е) поява на комунистическа номенклатура( привилегии на комунистите)

2. Априлски пленум на БКП-(2-6.04. 1956г.)

а) започва процес на десталинизация (след смъртта на Сталин през 1953г)

б) Тодор Живков –начело на БКП и начело на държавата

в) външна политика-най-верният съюзник на Съветския Съюз.

3. Краят на комунистическата тоталитарна система в България-10.11.1989г.

-Т.Живков е свален от власт и заменен с Петър Младенов

-започва процес , който води до падането на комунистическата система.

Въпрос: Защо социализмът в България , както и в другите европейски страни рухва?

Развлеченията в края на XIX век.

Днес 3.06.2020г. по история имаме нова тема, последната за тази учебна година. След това ни предстои преговор и тест за ИЗХОДНО НИВО.

Новата тема: Развлеченията в края на XIX век. Трябва да научим :

     1.Какви нови развлечения се появяват?

-туризъм в провинцията;

-разходки в градските паркове;

-поява на клубове по интереси (на работниците, приятелски общества, различни братства);

-екскурзиите, курортите;

-поява на почивен ден в края на седмицата

-нараства ролята на литературата –романи с продължение, булевардна литерарура, научна, периодичният печат(вестници и списания)

2. Спортът-индустрия за забавление

    а) нови спортове-ръгби,голф,крикет, тенис

    б) откриване на велосипеда

    в) възстановяване на съвременните Олимпийски игри по идея на Пиер дьо Кубертен-1886г, Гърция

След като научите урока отговорете на следния въпрос: Какво е значението на олимпийските игри за развитието на спорта през XIX век и днес?