Архив на: admin

„ОТКРИЙ СВОЯ ТАЛАНТ. СВОЯ ПЪТ. СВОЯ ИЗБОР.”

Европейската седмица на професионалните умения 2020 г. се провежда по цифров път в целия Европейски съюз от 9 до 13 ноември. Тя се организира от Европейската комисия в партньорство с Федералното министерство на образованието и научните изследвания на Германия, като част от германското председателство на Съвета на ЕС. С настоящото пето издание хората от всички възрасти се насърчават да откриват своите таланти и да развиват уменията си в съответствие с потребностите на пазара на труда чрез професионално образование и обучение (ПОО).

„ОТКРИЙ СВОЯ ТАЛАНТ. СВОЯ ПЪТ. СВОЯ ИЗБОР.”

Това е мотото,  под което  стартира тази година Европейската седмица на професионалните умения.

Кариерата е индивидуално разбиране, последвано от позиции и определено поведение, свързано с трудовата дейност на човешката личност. Тя е сложен, продължителен и многообразен процес на ръководене на личността. Учениците впечатлиха с ясно поставените цели, с подробно описаните дейности  и необходими ресурси за постигането им. Личните им цели се основават на добре обоснована оценка на уменията, интересите и ценностите, с които се характеризира тяхната личност. Показаха информираност за търсените на пазара на труда професии, както и за изискванията и специфичните трудови задължения на избраната професия. Повечето от учениците са избрали и висше училище, в което желаят да продължат обучението си като стъпка по пътя към кариерната цел.

Стартът на седмицата бе даден чрез информационна кампания в училището относно инициативата, като бе изтъкната ролята и значението на ПОО.  С видео връзка в часа на класа се проведоха срещи с бивши възпитаници на спортното училище, които споделиха своя опит, разказаха за кариерните си постижения и така мотивираха настоящите ученици.

Чрез информационни бюлетини бяха представени специалностите в спортно училище  и възможностите за реализация, а също така и дейностите на учебно-тренировъчната подготовка.

Годишен преговор

Дата: 25.06.20 г.

 Тема на урока: Биосфера ( Годишен преговор)

План на урока:

 1. Популация, биоценоза, екосистема.
 2. Структура на биоценозите.
 3. Екосистеми.
 4. Екологични фактори.
 5. Абиотични фактори.
 6. Биотични фактори.
 7. Антропогенни фактори.

Дата: 25.06.20 г.

 Тема на урока: Биологична еволюция ( Годишен преговор) – втори час

План на урока:

 1. Произход и развитие на живата материя
 2. Теория на Дарвин за еволюцията
 3. Съвременна теория за еволюцията
 4. Произход и развитие на човека
 5. Доказателства за биологичната еволюция

Кожа. Устройство и функции на кожата

Дата: 24.06.20г.

План на урока:

 1. Устройство на кожата:
  1. епидермис
  1. дерма
  1. хиподерма
 • Образувания на кожата:
  • потни жлези
  • мастни жлези
  • косми
  • нокти
 • Функции на кожата

Домашна работа:

Избройте функциите, които изпълнява кожата, като използвате таблицата на стр.139 от учебника.