Архив на: admin

Аз научих повече

В тази последна изява участниците от групата „Математика плюс“ по проект „Твоя час“ показаха какво повече са научили, затвърдили в знанията си по математика. Усъвършенстваха таблицата за умножение, действията с рационални числа, чертане на геометрични фигури и тела. Участваха в тест-състезание.

Драматизация на разказа „Другоселец“ от Й.Йовков

На 26.04.2018 г.от 15ч.10 мин. в залата за мултимедия се проведе публичната изява на групата с обучителни затруднения по български език „Да бъдем грамотни“ по проект „Твоя час“. Драматизацията на Йовковия разказ „Другоселец“ премина при голям интерес от ученици и учители. След нея учениците участваха във викторина с езикови въпроси, с която демонстрираха знанията си.

Драматизация на “ Party of spring „

На 17.04.2018 г. бе представена драматизация на пиесата “ Party of spring “ на английски език. Присъстваха ученици от клуба „Учи английски с удоволствие“ по проект „Твоя час“.

 

Открито занимание -масленица.

На 16.02.2018 г. в училищния мултимедиен кабинет е проведено открито занимание на „Масленица“. Присъстваха учениците от клуба „Познати и непознати международни празници“ по проект „Твоя час“.  Представена бе руска традиция за изпращане на зимата.