Архив на: admin

Родолюбие

На 3 март 2018г. група ученици от нашето училище участва в тържествата пред Паметникът на свободата на връх Шипка, посветени на 140 години от освобождението на България от османско робство.

Браво българи!

Честит празник!

 

Учи английски с удоволствие и интерес

На 30.05.2017 год. от 13.50 часа групата „ Учи английски с удоволствие и интерес “ от 5   клас представи драматизация „ Party of spring“ . Гости бяха  директора, учители, родители както и участниците от групата. С тази изява групата приключи   дейноста си за годината, като отчете напредъка на участниците.

‘‘Формулата‘‘

На 17.05.2017г. от 13,15ч. в училище групата ‘‘Формулата‘‘ се представи пред учители , ученици и родители чрез подготвена от тях викторина . Въпросите бяха на тема графики, таблици и занимателни задачи.

Учениците успяха да се справят с поставените задачи и получиха награди. Особено се отличиха Цветелина Дочева и Антон Гатев.

    

Познати и непознати международни празници“

Групата по интереси „Познати и непознати международни празници“ от 5  клас имаше представителна изява на 12.05.2017г – Изложба и спектакъл на групата . Гости на изявата бяха  директора, учители, родители и участниците от групата. Постигнати резултати: Приключване на дейността, отчитане на напредъка на участниците.

 

Клуб „Знам и творя с компютрите“

На 25.04.2017 год. от 15.30 часа в спортното училище клуб „Знам и творя с компютрите“ имаше представителна изява на тема: Презентация на Училищен годишник. Гости на изявата бяха директорът, учители, родители и ученици от други класове. Постигнати резултати: По-добра дигитална култура, много добра успеваемост при работа с програмата PowerPoint.