Четене по роли

Групата за преодоляване на обучителни затруднения по български език и литература „ Да бъдем грамотни“  на 21. 04.2017г.от 14.00 ч. имаше представителна изява в училище – четене по роли. Учениците от 8 клас  участваха в драматизацията и подобриха четивната си техника. Гости на събитието бяха директорът, учители и ученици от другите класове.