Познати и непознати международни празници“

Групата по интереси „Познати и непознати международни празници“ от 5  клас имаше представителна изява на 12.05.2017г – Изложба и спектакъл на групата . Гости на изявата бяха  директора, учители, родители и участниците от групата. Постигнати резултати: Приключване на дейността, отчитане на напредъка на участниците.