Открито занимание -масленица.

На 16.02.2018 г. в училищния мултимедиен кабинет е проведено открито занимание на „Масленица“. Присъстваха учениците от клуба „Познати и непознати международни празници“ по проект „Твоя час“.  Представена бе руска традиция за изпращане на зимата.