Отразяване Празника на училището и честването на 12-те най-добри спортисти на училището.

На 14.02.018г. от 14.00 часа в залата за мултимедия се проведе презентация на годишника на училището от клуб „Училищения годишник“ по проект „Твоя час“ на електронен носител. Изявата беше осъществена при голям интерес от ученици и учители. Участниците в проекта бяха наградени с хартиено издание на Годишника.