Зеленото богатство на Ямболския край

На 10.02.2017 год. от 10.20 часа се поведе „Празник на билките“. Представителна изява на клуб „Зеленото богатство на Ямболския край“ по проекта „Твоят час“. Присъстваха: директорът на училището, учители, родители, участниците от групата. Гостите на събитието се запознаха с богатството на билките и какво е приложението им в живота ни.