Памет, традиции и бит

На 16.02.2017 год. от 13.00 часа, групата по интереси   „Памет, традиции и бит“ имаше представителна изява на която учениците представяха  наученото за празниците, традициите, носии от миналото за да се използва в бъдещето. Гости на тържеството бяха директорът, учители, ученици и родители. Те се запознаха с бита, традициите, обичаите, носии, музика, танци на българите от миналото и пренасянето им като традиция в днешния свят.