Фигури и графики

Групата за обучителни затруднения по проект „Твоя час“ представиха какво са научили: Изработихме графики и фигури. Подготвихме въпроси , свързани с тях. Тези въпроси бяха  задавани по време на викторината. Правилните отговори бяха наградени. На тържеството присъстваха ученици от други класове, родители и колеги.