Учи английски с удоволствие и интерес

На 30.05.2017 год. от 13.50 часа групата „ Учи английски с удоволствие и интерес “ от 5   клас представи драматизация „ Party of spring“ . Гости бяха  директора, учители, родители както и участниците от групата. С тази изява групата приключи   дейноста си за годината, като отчете напредъка на участниците.