Меда в нашия край – ползи и приложение

Свети Харалампий покровител на пчеларите. Приложението на меда в живота ни. Характерни за нашия регион видове мед.
Ние – нашата домашна лаборатория. Какво открихме в нашия регион , като придобивки от природата?
Здравословен начин на живот чрез природата. Ето какво ни предоставя тя. Мед от Ямболския край.