Аз научих повече

В тази последна изява участниците от групата „Математика плюс“ по проект „Твоя час“ показаха какво повече са научили, затвърдили в знанията си по математика. Усъвършенстваха таблицата за умножение, действията с рационални числа, чертане на геометрични фигури и тела. Участваха в тест-състезание.