Драматизация на разказа „Другоселец“ от Й.Йовков

На 26.04.2018 г.от 15ч.10 мин. в залата за мултимедия се проведе публичната изява на групата с обучителни затруднения по български език „Да бъдем грамотни“ по проект „Твоя час“. Драматизацията на Йовковия разказ „Другоселец“ премина при голям интерес от ученици и учители. След нея учениците участваха във викторина с езикови въпроси, с която демонстрираха знанията си.