Постителни задачи

22.06.2020 г.

Построяване на триъгълник по страна и два прилежащи ъгъла.

19.0б.2020 г.

Построителни задачи – учебна  подготовка