Базови упражнения за основни мускулни групи

  22.06.2020 г. – Преговор.
 Учениците да си припомнят големите и малките мускулни групи
  в човешкото тяло.Да изберат по три базови упражнения за големите
  групи и по две за малките.Да могат да дадат указания за правилното 
 им изпълнение.