Исторически понятия.

За днес 22.06. 2020г продължаваме с преговора. Темата е : Исторически понятия.

Припомнете си следните понятия:

Политическа партия

Опозиция                                                           Манифест

Преврат                                                              Национална катастрофа

Регентство                                                         Референдум

Протекционизъм                                               Депортиране