Годишен преговор

Годишен преговор – Решаване на задачи за 23.06.2020 г„

Изходно ниво за 24.06.2020 г

Опазването на околната среда, право и задължение за30.06.2020