Годишен преговор и обобщение

18 юни  четвъртък

Годишен преговор равносметка на наученото

19 юни  петък

Годишен преговор и обобщение – подготовка за изходното ниво