Общо развиващи упражнения.

02.06.2020 г.

Теми: Общо развиващи упражнения.
 Упражнения за корем.Стречинг.
 Учениците да направят тренировка в домашни условия с насоченост
  към коремната преса.Могат да използват готови видео тренировки от youtube канала.Там обикновено са включени и упражнения за разтягане.