Думата като част на речта и като част на изречението

1.06.2020г.

Български езикДУМАТА КАТО ЧАСТ НА РЕЧТА И КАТО ЧАСТ НА ИЗРЕЧЕНИЕТО

2.06.2020г.

ЛитератураРазнообразието на  ценности , герои и поуки в различните разкази за човека и света – преговор

3.06.2020г.

български езикДумата като част на речта и като част на изречението – ОБОБЩИТЕЛНИ УПРАЖНЕНИЯ

11.06.2020г

ЛитератураИзходно ниво по литература – тест

12.06.2020г.

Български езикИзходно ниво по български език