Обобщение

27.05.2020г.

Какво научихте дотук?

Решете текта на стр. 64 от учебника

3.06.2020г.

Представяне на портфолио – упражнение – стр.66 от учебника

10.03.2020г.

Играй с ИТ – упражнение – стр. 67 от учебника