Базови упражнения за големи мускулни групи.

26.05.2020 г. Преговор.
Учениците трябва да си припомнят минимум по три базови упражнения за големите мускулни групи.Да могат да обяснят правилното им изпълнение  и по възможност да ги покажат на приятели.Да използват правилна терминология.