Има ли място романтизмът в съвременната прагматична и твърде рационална епоха?

28 май – четвъртък

Има ли място  романтизмът в съвременната прагматична и твърде рационална епоха?

29 май – петък

Прагматикът