Преговорите и обобщение

27 май – сряда

Работа в учебната тетрадка

28 май – четвъртък

Преговорите и обобщение

28 май – четвъртък

Преговор и обобщение учебна подготовка