Годишно обобщение

13.05.2020г. и 20.05.2020г.

Ученици, да си припомним:

1. Какво е информация

2. Как се съхранява тя

3. Кои са носители на информация

4. Файлове и папки

5. Интернет

6. Електронна поща

7. Тектообработка

8. Електронни таблици

9. Компютърна презентация