Защита на проект

19.05.2020г.

Тук ще усъвършенствате уменията си за:

Убедително, атрактивно и завладяващо представяне на информация пред публика

Подготовка и представяне на работата по проекта