Изготвяне на индивидуални фитнес програми за жени.

  18.05.2020 г.

 Учениците трябва да изготвят индивидуална програма за
 три месеца,като съобразят възраст,здравословно състояние  и лични очаквания на клиента.Могат да включат препоръки  за хранене и хранителни добавки.