Съставяне на индивидуални фитнес програми.

 13.05.2020 г.
 Учениците да изберат субект от обкръжението си за   когото да съставят фитнес програма за минимум 3 месеца. Да се съобразят пол,възраст,здравословно състояние и др.