„Гераците“

13.05.2020г. Преобразяващата сила на доброто в „Огледалото на Св.Христофор“

13.05.2020г. „Гераците“ – повест за сериозните трансформации на човешките ценности за разграждането на Дома

14.05.2020г. Дискусия на тема: „Библейските ценности в нашия свят“