Съставяне на индивидуална фитнес програма за средно напреднали

  04.05.2020 г.

Общи положения.

 Учениците да съставят програма за средно напреднали,като
 предварително определят пол,възраст и седмична натовареност,
 използвани методи.