Използване на интернет и други източници на информация

28.04.2020г.

Използване на интернет и други източници на информация и ресурси за нуждите на конкретен проект. Зачитане на авторските права на готовите материали.