Компютърна презентация

29.04.2020г

Създаване и съхраняване на кратка презентация, съдържаща текст и изображение.

22.04.2020г.

Основни елементи в компютърната презентация.

Разглеждане и демонстриране на готова презентация