Видове комбинации на мускулни групи

 22.04.2020 г.
  Учениците да направят план-конспект на тренировъчно занимание
   комбинирайки мускулни групи. За литература по темата: belchohristov.com
 Раздел фитнес тренировки.Готовите план-конспекти могат да ми изпратят на e-mail: nikita_63@abv.bg