„На оня свят“

29.04 -Интерпретация на разказа „На оня свят“

29.04 – „Под манастирската лоза“ – притча и предсказание 

30.04 – Съпричастие и милост в „Занемелите камбани“