Обработка на таблични данни

Електронни таблици – предназначение, основни елементи, експеритмиране с данни.

Какво представляват данните и какво е електронна таблица?

Как се стартира Excel?

Как се отваря файл в Excel ?

Кои са основните елементи на работния прозорец на Excel?

Задача:

Създайте таблица по модела на стр. 54 фиг. 2