СПС -теория

Тази седмица за дните 30.03. и 01.04.2020 г. са предвидени следните теми:

За 30.03.20 г. : Работен модел на интензивност.

За 01.04.20 г.: Особености при комбиниране на мускулни групи.

Информация по темите на : belchohristov.com; Фитнес тренировки

За задаване на въпроси : тел.; 0894640113