Философията като мисъл и действие

9 април четвъртък

Кое отличава диалога от другите видове  общуване?

10 април  петък

Философията като мисъл и действие