Модернизация на българското общество

За 27.03. 2020г

Тема: Модернизация на българското общество-учебна подготовка

Задачи:

1.Да се изпълнят задачи 3 и 4 от Учебната тетрадка на стр.50и 51.

2.Много добре разгледайте всички изображения от учебника(стр.122-125) и  от учебната тетрадка (стр.50-51).

3.Посочете какви промени са настъпили в столицата за две десетилетия?-представете ги писмено в тетрадките.

4.Потърсете в учебника и учебната тетрадка снимки ,които показват промени и ги представете писмено.

  1. Прочетете допълнителната рубрика: Свидетелство от епохата .

Проблемен въпрос:

Има ли според вас особености на българския бит от началото на XXв.,запазени до наши дни?