Речников състав на езика.

26.03.2020 г. (четвъртък)- Тема на урока: „Речников състав на езика. Активна и пасивна лексика“ и „Резюме на изучаван текст“

На стр. 44 и 45  от учебника по български език или от друг източник на информация:

  1. Изяснете понятията – активна и пасивна лексика.
  2. Направете упражнения 1 и 2 от учебника на стр. 46.
  3. Желателно е да изгледате уроците по тази тема в сайта „Уча се“ .
  4. Напишете резюме на избран от вас текст от литературата за 9. клас.

https://bguchebnik.com/e-books/9be/mobile/index.html – това е учебникът по български език!