Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог.

30.03.2020г.  Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог.
31.03.2020г. „Легенда за рома“ – Щастието и нещастието в съдбата на ромите
1.04.2020г.  Неизменяеми части на речта. Наречие и предлог – упр.
2.04.2020г.  Заклинанията и благословиите в “ Легенда за рома“
3.04.2020г. Отговор на житейски въпрос – Защо е нужно човек да е дисциплиниран по време на бедствия?