Методи за натоварване

Тема за 23.03.: Методи за натоварване – Изометрично напрежение и чийтинг.
Тема за 25.03.: Методи за натоварване – Форсирани повторения и мускулно объркване.

Информация по темите на belchohristov.com;Блог;Раздел,,Фитнес“.