Теми за седмицата 23 март – 27 март

Образът на Ралица /понеделник/
Лирическа миниатюра. Пенчо-Славейковите лирически миниатюри „Сън за щастие“ / сряда/
Есе на тема: Силата на волята или несломимият човешки дух