Форматиране на текстов документ

18.03.2020г.

  1. Отворете файла zevs.docx. Центрирайте заглавието на текста. Форматирайте абзаците, като изберете отстъп отляво 1 см, двустранно подравняване, отстъп на първи ред 1,25 см. Задайте разстояние между абзаците 6 pt, а между редовете- 1,5. подравнете в дясно името на автора. Пребройте от колко абзаца се състои текстът. Съхранете промените.
  2. Изпълнете задачи 2,3 и 4  от урока – стр.49